Course Curriculum

Pengenalan Modul 00:00:00
Pengenalan 2 00:00:00
Intro Pemasaran Email
Intro Email 1 00:00:00
Intro Email 2 00:00:00
Modul 1 : Pengenalan - Database Email
Pengenalan 00:00:00
Database Pelanggan 00:00:00
Kenapa Perlu Ada Database 00:00:00
Kategori Database 00:00:00
Database Email Marketing 00:00:00
Modul 2 : Kuasa Email Marketing
Apa itu Email Marketing 00:00:00
Kenapa Perlu Email Marketing 00:00:00
Komponen Email Marketing 00:00:00
Aliran Email Marketing 00:00:00
Email Marketing Tool 00:00:00
Modul 3 : Getresponse
Kenapa GetResponse 00:00:00
Getresponse Setup 00:00:00
Daftar Getresponse 1 00:00:00
Daftar Getresponse 2 00:00:00
Modul 4 : Teknikal Setup Getresponse
Add Contact Email 00:00:00
Add Prospek Atau Pelanggan 00:00:00
Create List ( Kumpul Senarai Pelanggan ) 00:00:00
Webform (Bina Borang Kumpul Pelanggan) 00:00:00
Setup Autoresponder 00:00:00
Blast Email 00:00:00
Statistik Dan Analisis Email 00:00:00
Modul 4 : Traffik untuk Email Marketing
Trafik Email 00:00:00
Modul 5 : Kesimpulan Kuasa Email Marketing
Pantang Larang Email Marketing 00:00:00
Kesimpulan 00:00:00
Checklist Setup Pemasaran Email 00:00:00
top